مرتب سازی بر اساس:
  • اکسپنشن یا توسعه بازی پنج قبیله: توسعه سلطان (Five Tribes: Whims of the Sultan)

    • توسعه بازی five tribes (به تنهایی قابل بازی نیست)

    سلطنت «ناکالا» هم‌چنان روبه پیشرفت و شکوفایی است و سلطان جدید، برای سود بردن از این دوران کامیابی، پنج شهر بی‌نظیر را بنیان گذاشته‌است – امّا این شهرها، مدّعیانِ بسیاری را هم‌چون مور و ملخ، به‌سوی خود جلب کرده و بدین‌ترتیب، سرنوشت سلطنت، دوباره در دستانِ «پنج قبیله» و «اجنّه» قرار گرفته‌است.
    «هوس‌های سلطان» همه‌ی اجزاء و قطعات مورد نیاز برای بازی پنج‌نفره‌ی «پنج قبیله» را در خود دارد و کاشی‌های شهرهای جدید را نیز به بازی اضافه می‌کند. دیدن این شهرهای جدید، به بازیکنان امکان می‌دهد با برآورده کردنِ نیازهای بزرگِ سلطان، از طریقِ کامل کردنِ کارت‌های «هوس‌های سلطان»، افتخار کسب کنند. رقابتی تنگاتنگ شکل خواهد گرفت زیرا کنترلِ این شهرها می‌تواند عاملِ اصلیِ تعیینِ امتیاز نهایی بازیکنان باشد…