مرتب سازی بر اساس:
 • بازی فکری و کارتی بیشه (Bosk)

  از اَفراهای پُرشکوه تا بلوط‌های دیرسال… بازیکنان، در طول یک سال، درختان خود را در یک پارک ملّی زیبا، پرورش می‌دهند.
  در فصل بهار، بازیکنان درختان خود را با دقت رُشد می‌دهند و با لذّتی که رهگذران در فصل تابستان، از قدم زدن در پیاده‌راه‌ها می‌برند، امتیاز دریافت می‌کنند.
  با رسیدن پاییز، برگ‌ها شروع به ریختن می‌کنند و در دست باد، به این‌سو و آن‌سو می‌روند و سطح زمین و برگ‌های دیگر درختان را می‌پوشانند. در زمستان، بازیکنی که برگ‌های درختانش بیش‌ترین مناطق را پوشانده باشند، بیش‌ترین امتیاز را دریافت می‌کند.
  بازی “Bosk” در چهار فصل برگزار می‌شود؛ دو فصل بازی و دو فصل امتیازشماری؛ هرکدام منحصربه‌فرد!
  بهار: بازیکنان هریک از هشت درخت خود را بر روی تقاطع‌های خطوط شبکه‌مانند کف پارک رُشد می‌دهند.
  تابستان: بازدیدکنندگان قدم به باغ می‌گذارند. بازیکنان به‌اِزای داشتن بیش‌ترین درختان در هر ردیف و هر ستون، امتیازاتی می‌گیرند؛ 2 امتیاز برای نفر اوّل و 1 امتیاز برای نفر دوّم.
  پاییز: باد وزیدن می‌گیرد و برگ‌ها به زمین می‌افتند. در هر نوبت بازیکنان، برگ‌های یکی از درختان خود را به زمین می‌ریزند. “صفحه‌ی باد” تعیین می‌کند که کدام درخت برگ بریزد و باد در کدام جهت بوزد! بازیکنان یکی از کاشی‌های خود را انتخاب کرده و تعیین می‌کنند که چند برگ از درخت‌شان بریزد. برگ‌ها در باغ‌گذرهای پُرپیچ‌وخم قرار گرفته و زمین‌های مختلفی را می‌پوشانند. برگ‌ها می‌توانند برگ‌های درختان رقبا را نیز بپوشانند.
  زمستان: دوباره امتیازشماری و این بار بر اساس زمین‌هایی که برگ‌های بازیکنان پوشانده‌اند؛ 5 امتیاز برای نفر اوّل و 3 امتیاز برای نفر دوّم…

  1,559,000 تومان